Disclaimer Gitaarstudio Nijmegen

(Kvk 09177435)
Gitaarstudio Nijmegen verleent u hierbij toegang tot www.gitaarstudionijmegen.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Gitaarstudio Nijmegen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een aangeduide offerte of mondelinge afspraak.

Beperkte aansprakelijkheid

Gitaarstudio Nijmegen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud niet volledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De inhoud van de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gitaarstudio Nijmegen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Gitaarstudio Nijmegen nimmer aansprakelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gitaarstudio Nijmegen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gitaarstudio Nijmegen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer is opgesteld door de heer mr. T. IJsenbrandt van TIJS. advocatuur te Nijmegen
(www.tijsadvocatuur.nl).

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.