Tarieven (op basis van 20 lessen)

Alles is naar rato, dus als u ergens midden in het semester instroomt betaalt u voor het aantal lessen dat er in het lopende semester nog resteren. En als u eens per 2 weken op les komt betaalt u vanzelfsprekend maar de helft van bovenstaande bedragen.

Gratis proefles